שין 314

תנאי שימוש חוק״ם

אתר זה הוא נחלתו של מ.ק. אגריסטאר בע"מרשומה במרשם המסחר והחברות בישראל במספר 513133726,ומשרדה הרשום ברחוב הלון 3 ,הר גילה 9090700, ישראל.

המשתמשים באתר זה נדרשים לכבד את החוק ובמיוחד את הוראות חוק הגנת הנתונים, שההפרה עליהן דינה בחוק. בפרט, בכל הנוגע למידע אליו יש להם גישה, עליהם להימנע מכל איסוף, לכידה, עיוות או שימוש ובכלל מכל מעשה העלול לפגוע בפרטיותם או במוניטין של יחידים. למשתמשים מתבצעת, בהתאם להוראות חוק הגנת הנתונים, כי יש להם זכות לגשת ולתקן מידע הנוגע אליהם מ.ק אגריסטאר בע"מ

המבנה הכללי, התמונות והסרטונים כמו גם הטקסטים המרכיבים אתר זה הם נחלתו של מ מ.ק. אגריסטאר בע"מכל ייצוג כולל או חלקי של אתר זה או של אחד או יותר ממרכיבים אלה, בכל דרך שהיא, ללא אישור מפורש של חברת מ.ק. אגריסטאר בע"מ .אסורה והיא מהווה הפרה שעונשה על פי החוק הישראלי

כל שכפול מוחלט או חלקי של מותגים אלה ללא אישור מפורש של חברת מ.ק. אגריסטאר בע"מ לכן אסורה גם

גלילה למעלה